Regulamin pensjonatu

Dyrekcja pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Zawarcie umowy z klientem o świadczenie usług turystycznych następuje po potwierdzeniu przez klienta rezerwacji i wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni roboczych. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 2. Wpłacający zadatek zobowiązany jest do umieszczenia na przelewie następujących danych: imię i nazwisko gościa, termin pobytu i numer rezerwacji.
 3. Dopłatę do pełnej wartości pobytu należy zapłacić gotówką na miejscu podczas dokonywania meldunku.
 4. Zapłacony zadatek zaliczony jest na poczet ceny całości pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek jest bezzwrotny
 5. Na miejscu należy również uregulować opłatę miejscową, która jest pobierana na rzecz i w imieniu Gminy Rewal.
 6. Pensjonat pobiera opłatę za dodatkowe dziecko, które śpi z rodzicami w pokoju w wysokości 30 zł za dobę.
 7. Pensjonat zapewnia dla samochodów gości parking nie strzeżony, za który pobiera opłatę w wysokości 10 zł za dobę.
 8. Cena podana przy danym pokoju lub apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego pokoju lub apartamentu.
 9. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00 i kończy następnego dnia o godzinie 10.00.
 10. Recepcja czynna jest od godz. 9.00 do 19.00. Wymeldowanie odbywa się w godzinach 9.00 - 10.00, natomiast zameldowanie odbywa się w godzinach 15.00 - 19.00. Istnieje możliwość późniejszego zameldowania w godzinach 19.00 – 24.00 objęta dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
 11. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. Pensjonat ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprawną pod względem technicznym usługę w przypadku wystąpienia usterek.
 13. Na życzenie Gościa pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywanie bagażu gości zameldowanych w pensjonacie.
 14. Parkowanie samochodu gości jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 18. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia hotel obciąży gości karą w wysokości 300 PLN netto.
 19. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty do drzwi Pensjonat obciąża Gościa sumą 100 zł.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Pensjonat nie akceptuje zwierząt.
 23. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godziny 8.00 do godziny 22.00.
 24. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 25. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 26. Naszych Gości prosimy o segregacje śmieci.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.

Dyrekcja Pensjonatu